Verhuizing suikerfabriek België

Nog geen zes maanden na de succesvolle inbedrijfname van een nieuwe evaporator in de suikerfabriek in Moerbeke-Waas,
België, stond het ingenieursbureau Engiplast voor de enorme uitdaging om diezelfde installatie te verplaatsen en
te integreren in de suikerfabriek in Fontenoy.
Een evaporator of indamper is een toestel dat het ‘dunsap’ van suikerbieten concentreert tot ‘diksap’. Dit gebeurt onder hoge druk, waarbij het water uit de suikerbieten wordt omgezet in stoom. Doordat de indampers in serie staan, wordt de opgewekte stoom in de ene indamper door de volgende gebruikt als warmtebron.
 
Enorme precisie binnen een record-tijd

De ingenieurs hadden slechts één maand de tijd om het bestaande leidingwerk – ter waarde van een miljoen euro – te monteren. Twee kranen met een hijsvermogen van 700 ton hesen de evaporator op zijn plaats. Maar de grootste uitdaging zat hem wel in het feit dat er slechts twee (!) centimeter speling was om de hele installatie op zijn plaats te krijgen. Daarnaast dienden alle condensvaten, warmtewisselaars, inspectiebordessen en het hele pakket leidingwerk opnieuw te worden gemonteerd in de krappe bestaande fabrieksomgeving. Alleen een uiterst precieze werkvoorbereiding kon ervoor zorgen dat het demonteren, het transporteren en het opnieuw integreren goed zou verlopen. 3D-laserscanning maakte het mogelijk.
 
Succesmethode voor integratie van complexe installaties in bestaande fabrieksomgevingen
3D-laserscanning is dé succesmethode gebleken voor het integreren van complexe installaties in een bestaande fabrieksomgeving. Terwijl Fugro Inpark instond voor het nauwkeurig inscannen van de bestaande fabriek in Fontenoy, verzorgde Engiplast het procesontwerp en het teken- en rekenwerk van de apparaten, het leidingwerk en de staalstructuren voor de indamperinstallatie. Ook nam Engiplast het constructietoezicht voor zijn rekening. Op basis van de informatie van de uiterst nauwkeurige 3D-laserscan konden leidingclashes worden weggewerkt en hinderlijke staalstructuren aangepast.
 
Win-winsituatie
Voor het ontwerp en de berekening van proces- en leidinginstallaties werkt Engiplast met geavanceerde software programma’s. Dankzij de betrouwbaarheid en de nauwkeurigheidsgraad van het tekenwerk is het bovendien mogelijk om maximaal te prefabriceren.
‘Alleen met betrouwbare constructietekeningen en een goed plan van aanpak kun je succesvolle projecten opleveren’, aldus Engiplast. Een aanpak die een win-winsituatie betekent voor zowel het ingenieursbureau, als de aannemers, als de klant.
Engiplast past deze techniek toe in de (petro)chemische en de voedingsnijverheid, de farmacie, de waterbehandeling
en de energiesector.
 
Engiplast is in 2003 gestart met 3D-laserscannen en het verwerken van de scanresultaten tot 3D-modellen en
meetrapporten. Met name in de procesindustrie heeft Engiplast een brede ervaring met deze meettechniek.
 
 
 
 
Choose your language